Fotokonst/ Photo art

Photo Art, mixt media-art

A photo from my outdoors walks and a drawing or painting in one picture.

The images are printed on fine art paper

I continue to paint on the pictures with ink and aquarelle.

It gives every item unique expression.

Fotokonst, fotobaserad blandteknik

Ett foto från mina vandringar och en teckning eller målning redigeras samman i en bild.

Bilderna trycks på fint akvarellpapper

Varje bild målas med tusch och akvarell.

Detta gör varje bild unik.